Camden Latimer

Camden Latimer

The Appalachian Mountains, The Long Trail VT

Camden Latimer's Bio

Backcountry Skiing
Mountain Biking
Road Racing
Rock Climbing
Bouldering
Ice Climbing
Backpacking