Gear Review

5 5

Hừm xem nào

đôi giày này ko đế hơi cao nhưng để chạy bộ thì cũng tạm được. ko phải gu của mình